Bezpieczeństwo

Ufać czy nie ufać

Jak bardzo kierowca powinien ufać innym uczestnikom ruchu? Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania kierowca ma prawo zakładać, że inni przestrzegają przepisów ruchu drogowego, czyli ufać. Chyba że okoliczności wskazują inaczej.

Musimy zakładać, że wszyscy uczestnicy ruchu znają przepisy i ich przestrzegają, bo inaczej płynny i bezpieczny ruch na drodze byłby niemożliwy. Jednocześnie może zaistnieć wiele okoliczności, które powinny wzmóc czujność każdego kierowcy. Chodzi nie tylko o nietypowe zachowania innych, ale także na przykład o warunki atmosferyczne – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Gdy coś nie pasuje

Kierowca, który włącza kierunkowskaz czy zbliża się do skrzyżowania, ale nie zwalnia, to zachowanie, które powinno wzbudzić niepokój innych uczestników ruchu. Warto pamiętać, że ponad trzy tysiące wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu jest spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa*. Jest to główna przyczyna tego typu zdarzeń. To pokazuje, że kierujący pojazdem zawsze musi być skoncentrowany i wyłapywać zachowania innych, które nie pasują do miejsca i okoliczności – wyjaśnia Adam Bernard. Podobną reakcję ograniczenia zaufania musi wywoływać samochód, który nie trzyma się swojego pasa ruchu, przyspiesza i zwalnia bez powodu czy nadużywa sygnału dźwiękowego.

Gdy w polu widzenia pojawiają się dzieci

W 2021 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyła się zarówno liczba wypadków z udziałem dzieci, jak i wzrosła liczba dzieci, które zostały ranne lub poniosły śmierć w takich zdarzeniach. Najwięcej wypadków ma miejsce pomiędzy godziną 14.00 a 19.00*. Widok dzieci zawsze powinien wzbudzać czujność kierowców, szczególnie jeśli nie znajdują się one pod opieką osoby dorosłej. Zwykle małoletni nie są w stanie w pełni zrozumieć zagrożenia i konsekwencji związanych z nagłym wtargnięciem na drogę – ostrzega dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Gdy pogoda jest zmienna

Warunki atmosferyczne są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nawet jeśli kierowcy znają przepisy, ale nie dostosują stylu jazdy do panującej pogody, mogą wywołać zagrożenie. Niezwykle istotne jest obserwowanie zachowania innych prowadzących pojazdy. Jeśli zaczął padać deszcz, a samochód obok porusza się co prawda z przepisową prędkością, ale niedostosowaną do pogody, musimy ograniczyć nasze zaufanie – dodaje Adam Bernard.

* https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html