Aktualności

Jak Škoda dba o środowisko?

Škoda podejmuje rozmaite działania w celu zachowania bioróżnorodności wokół swoich zakładów produkcyjnych na całym świecie. Pracownicy firmy odgrywają w tym znaczącą rolę. Škoda łączy swoje kompleksowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości, realizując strategię Green Future.

Strategia „Green Future”

Opracowana przez Škodę strategia „Green Future” obejmuje cele w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Koncentruje się ona na trzech głównych obszarach: „Green Factory”, „Green Product” i „Green Retail”. Škoda wyznaczyła też cel dla swoich trzech czeskich fabryk – osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 roku.

– Jako międzynarodowy producent samochodów, Škoda jest świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko. Dalsze minimalizowanie wpływu naszej działalności biznesowej jest i pozostanie kluczowym aspektem strategii korporacyjnej marki. W naszych zakładach na całym świecie jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę i przywracanie bioróżnorodności – nawet poza bramami fabryk. Zaangażowanie pracowników odgrywa w tym kluczową rolę – mówi Michael Oeljeklaus, członek zarządu Škoda Auto ds. produkcji i logistyki.

Ponad 70 000 nowych drzew w 2023 roku

Od 2007 roku producent samochodów sadzi jedną sadzonkę za każdy pojazd dostarczony klientom w Czechach. Od 2017 roku w akcję zaangażowani są również dealerzy i klienci Škody. W 2021 roku suma posadzonych roślin przekroczyła milion, a w 2023 r. pojawi się ponad 70 000 nowych. W tym roku, we współpracy z Fundacją „Partnership”, ponownie dostępny jest program finansowania, w ramach którego instytucje takie jak: miasta, gminy, organizacje non-profit, szkoły, parki narodowe mogą ubiegać się o wsparcie projektów. Organizacje otrzymujące dofinansowanie kupują sadzonki, podczas gdy Škoda pokrywa koszty i uczestniczy w ich pielęgnacji.

Nowa inicjatywa – Ogrody Krakonoš

Fundusz wieczysty producenta, przy wsparciu działu zarządzania marką Škoda Auto i Volkswagen Financial Services, uruchomił w tym roku inicjatywę finansowania Ogrodów Krakonoš. Specjalistycznym organem odpowiedzialnym za program jest Karkonoski Park Narodowy. Miasta, samorządy i inne organizacje mogą otrzymać dotacje w wysokości do 250 000 koron czeskich na sfinansowanie swoich projektów.

Schronienie dla zagrożonych sokołów wędrownych

Na początku marca para zagrożonych wyginięciem sokołów wędrownych powróciła na komin elektrociepłowni Ško-Energo w Mladá Boleslav. Budka dla sokołów została zainstalowana na wysokości 168 m, a sokoły można obserwować za pomocą kamery online. Do tej pory ptaki wychowały w wylęgu 21 piskląt.

Aktywne wsparcie pracowników Škody

W ramach programu „Škoda Trees” pracownicy odegrali w ubiegłym roku kluczową rolę w zalesianiu dotkniętej tornadem społeczności Hrušky na południowych Morawach. Ponadto około 300 pracowników i ich rodzin co roku bierze udział w kampanii „Clean Up Czechia” wokół trzech czeskich zakładów Škoda Auto.

Zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności wokół indyjskich fabryk

Jako sygnatariusz India Business and Biodiversity Initiative (IBBI), Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) jest zaangażowana w projekty chroniące bioróżnorodność na subkontynencie indyjskim. Przykłady to 500-hektarowy zakład w Pune, stanowiący siedlisko dla ponad 340 gatunków roślin, drzew i zwierząt oraz specjalny ogród dla motyli i pszczół, zapewniający pożywienie i schronienie owadom. Na terenie zakładu w Aurangabad znajdują się natomiast „Oxygen Park” i „Green Hub”. W ich skład wchodzi 36 500 drzew, które nie tylko produkują tlen i wiążą dwutlenek węgla, ale także oferują miejsca lęgowe dla rodzimych gatunków ptaków. W planach jest posadzenie kolejnych 50 000 drzew.

Škoda wspiera też ponowne zalesienie 100 hektarów zdegradowanych terenów leśnych i planuje posadzenie ponad 500 000 drzew namorzynowych. Odegrają one rolę w sekwestracji dwutlenku węgla, a także zwiększą źródła utrzymania lokalnych społeczności.

Ponadto projekty ochrony zasobów wodnych pomagają zebrać kilka milionów litrów wody deszczowej w regionach zagrożonych suszą. Wspiera to różnorodność biologiczną, a także zasilanie wód gruntowych, przynosząc korzyści miejscowej ludności, rolnictwu i zwierzętom gospodarskim.