Motoryzacja to nasza pasja

Blog motoryzacyjny moto-przestrzen.pl | Testy samochodów, nowości, opinie

Aktualności

Wskaźnik zasięgu w Audi kreśli najbardziej wiarygodny obraz podróży

Niezależnie od tego, czy jeździsz tylko po zakupy, dojeżdżasz do pracy, czy wyjeżdżasz na wakacje, gdy jesteś w drodze samochodem elektrycznym wiarygodne wskazania zasięgu stanowią podstawę do planowania wszystkich potrzeb związanych z mobilnością. Ustawowe cykle testowe – podstawa wskazań zasięgu – mogą służyć jedynie jako ogólne wytyczne dla planowania, ponieważ w praktyce na zasięg wpływa wiele parametrów. Oprócz czynników zewnętrznych, takich jak korki na drodze, topografia trasy czy temperatura zewnętrzna, ważną rolę odgrywają również czynniki specyficzne dla kierowcy, takie jak indywidualny styl jazdy czy korzystanie z funkcji zwiększających komfort. Wskaźnik pozostałego zasięgu w elektrycznych modelach Audi e-tron uwzględnia wszystkie istotne parametry i przedstawia realistyczny obraz sytuacji. Ponadto asystent planowania trasy – „e-tron route planner” daje pewność, że wszelkie niezbędne przystanki na ładowanie podczas podróży będą idealnie zaplanowane. Planowanie trasy można konfigurować bezpośrednio z wnętrza samochodu lub przed wyjazdem, za pomocą wygodnej aplikacji myAudi.

„Chcemy, by nasi klienci zawsze otrzymywali rzetelne informacje na temat zasięgu, który mogą łatwo osiągnąć podczas jazdy w swoim stylu. Dlatego nasz inteligentny system obliczeniowy uwzględnia wszelkie ewentualności – oszczędności energii podczas jazdy w dzień, wakacyjny ruch samochodowy, gdy dużą część drogi pokonujemy „zderzak w zderzak”, czy też zimową pogodę i wymagania związane z ogrzewaniem. Niezawodność i uczciwość w zakresie zasięgu to kluczowe warunki rozwiewające wątpliwości dotyczące e-mobilności i trwale łagodzące strach kierowców przed rozładowaniem akumulatora przed dojazdem do celu. Pomaga w tym nasz wskaźnik zasięgu, dzięki któremu kierowcy mogą być pewni, że dotrą do celu zgodnie z planem” – mówi Christiane Zorn, szefowa marketingu produktów Audi.

Historia zużycia energii, temperatura zewnętrzna i inne parametry wpływają na rzeczywiste obliczenia zasięgu

Przewidywalne, niezawodne i dynamiczne: Modele z całej gamy Audi e-tron dają kierowcy możliwość wyboru pomiędzy dwiema różnymi opcjami obliczania zasięgu – z lub bez użycia asystenta planowania trasy „route plannera”, będącego częścią systemu Audi Multi Media Interface (Audi MMI). W tym drugim przypadku, bez wsparcia technicznego ze strony systemu nawigacji i „route plannera”, obliczenia pozostałego zasięgu opierają się na ostatnich wartościach zużycia energii. System uwzględnia również styl jazdy kierowcy – to czy jeździ wyjątkowo sportowo, czy ekonomicznie. Wyizolowane czynniki specjalne, takie jak energochłonne manewry wymijania, są uśredniane, co zapewnia realistyczne obliczenia.

Oprócz danych dotyczących zużycia energii przez napęd i sieć pokładową, czyli odpowiednio: przez punkt dystrybucji energii i przez elektryczny układ nerwowy samochodu, w obliczeniach pozostałego zasięgu uwzględnia się również dane dotyczące zarządzania termicznego (ogrzewanie lub klimatyzacja) lub korzystania z dodatkowych funkcji zwiększających komfort, takich jak podgrzewanie foteli lub kierownicy. Pod uwagę brane są również: wybrany tryb jazdy, indywidualna konfiguracja samochodu, obciążenie i warunki klimatyczne. Natomiast bez dodatkowych danych z systemu asystenta planowania trasy, wskaźnik zasięgu odzwierciedla jedynie zużycie energii w niedalekiej przeszłości i prognozuje je na przyszłość.

Inteligentne algorytmy rozpoznają różnicę pomiędzy spokojną jazdą po bocznych drogach, a sportową po krętych

W przypadku obliczania zasięgu na podstawie trasy, dane dotyczące aktualnego zużycia energii są uzupełniane o dodatkowe dane pochodzące z systemu „route plannera”, który jest dostępny we wszystkich modelach e-tron. Oznacza to, że system uwzględnia topografię terenu na zaplanowanej trasie, a także, do celów obliczeniowych, dzieli ją na odcinki. Do każdego etapu trasy przypisana jest następnie spodziewana prędkość jazdy. Podział na małe odcinki ułatwia bardzo precyzyjne obliczenia. Inne wykorzystywane parametry obejmują prawdopodobieństwo występowania autostrad oraz spodziewane zatory w ruchu. Ruch miejski, korki, ograniczenia prędkości i przejazdy głównymi drogami przelotowymi – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na obliczenia. W przeciwieństwie do retrospektywnego wyświetlania zasięgu, obliczenia oparte na rzeczywistym przebiegu drogi są w stanie od momentu rozpoczęcia podróży rozróżnić, czy jest to spokojna przejażdżka po wiejskich drogach ze średnią prędkością 80 km/h i letnią temperaturą, czy też podróż na urlop narciarski autostradami i krętymi drogami w mroźnym otoczeniu z włączonym pełnym ogrzewaniem.

Zewnętrzne połączenie nie jest potrzebne: obliczenia bezpośrednio w samochodzie, w czasie liczonym w milisekundach

Najważniejsze elementy analizy danych obejmują dynamiczną korektę pozostałego zasięgu, która uwzględnia zarówno czynniki zewnętrzne, jak i te związane z pojazdem. Czynniki zewnętrzne to dane o zatłoczeniu dróg zbierane w czasie rzeczywistym i bezpośrednio uwzględniane w obliczeniach.

Przykłady czynników powiązanych z pojazdem to z kolei zmiany w sposobie użytkowania związane z funkcjami zwiększającymi komfort lub nagłe zmiany w sposobie prowadzenia samochodu. Jeśli na przykład zostanie włączone lub wyłączone ogrzewanie lub klimatyzacja, pozostały zasięg jest natychmiast przeliczany, co często skutkuje zmianami widocznymi na wskaźniku zasięgu. Dzięki temu, kierowca może już na pierwszy rzut oka przekonać się, w jaki sposób jego zachowanie wpływa na zasięg. W modelach Audi e-tron to sam samochód dysponuje odpowiednią mocą obliczeniową, zatem obliczanie danych trwa zaledwie kilka milisekund. Eliminuje to konieczność łączenia się z zewnętrznym procesorem danych. W rezultacie system działa autonomicznie i nie jest uzależniony od zasięgu sieci komórkowej.

Asystent planowania trasy – „route planner” w Audi e-tron to nowe oprogramowanie, które po raz pierwszy zastosowano w modelach elektrycznych z modułowym zestawem narzędzi infotainment MIB generacji 2+. Najnowsza, trzecia generacja modułowego zestawu narzędzi infotainment (MIB 3), montowana w samochodach marki Audi od roku 2020, zapewnia jeszcze większą funkcjonalność systemu asystenta e-tron route planner, dysponującego dziesięciokrotnie większą mocą obliczeniową. Codzienną użyteczność zaawansowanego systemu planowania trasy dodatkowo zwiększa nowy algorytm: każdego dnia aktualizowane są dane dotyczące punktów ładowania i tras alternatywnych, zoptymalizowane pod kątem wymagań pojazdów elektrycznych. To jeszcze większe wsparcie dla kierowców. Przykłady codziennie aktualizowanych danych obejmują również szczegółowe informacje, takie jak opcje płatności i uwierzytelniania, dokładne dane operatora oraz wszelkie ograniczenia dostępu.

Zoptymalizowane czasowo planowanie trasy sprzyja ładowaniu na stacjach wysokiej mocy

Audi dba o to, by zawsze istniała wiarygodna podstawa do planowania trasy z użyciem route plannera. Dlatego np. system wyszukuje najbardziej dogodne miejsca ładowania na całej trasie. By zapewnić jak najkrótszy czas podróży, sugerowanych jest tylko tyle przystanków na ładowanie, ile jest niezbędnych do bezpiecznego dotarcia do celu. Jeśli trasa lub zużycie energii ulegną zmianie, na przykład z powodu nieprzewidzianych korków lub użycia lub dezaktywacji funkcji komfortu, proponowane są ewentualne lub konieczne dodatkowe postoje na ładowanie. Na przykład dwa krótkie postoje na ładowanie na stacji ładowania o wysokiej mocy mogą zaoszczędzić czas w porównaniu z jednym długim postojem na stacji ładowania o mniejszej mocy. Przy obliczaniu idealnego całkowitego czasu podróży brane są również pod uwagę alternatywne trasy z lepszą infrastrukturą ładowania. Audi e-tron route planner preferuje stacje ładowania o wysokiej mocy HPC (high power charging).