Aktualności

VAG przeprowadza restrukturyzację

Audi A3 celebrates 20th anniversaryW dniu dzisiejszym (piątek) w Wolfsburgu Rada Nadzorcza Volkswagen AG zatwierdziła nową strukturę zarządzania Grupą i markami, a także regionem Ameryki Północnej. Tymczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej – Berthold Huber – oświadczył: „Nowa struktura wzmacnia marki i regiony, daje Zarządowi Grupy konieczne pole manewru w zakresie strategii i kontroli w spółce oraz skupia się na rozwoju obszarów zorientowanych na przyszłość.”

Szczegóły dotyczące głównych zmian:
Reorganizacja regionu Ameryki Północnej – prof. Vahland
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o reorganizacji działalności Grupy w Ameryce Północnej. Rynki w USA, Meksyku i Kanadzie zostaną połączone i znacznie wzmocnione, aby utworzyć nowy region Ameryki Północnej. Ze skutkiem od dnia 1 listopada 2015 r., działalnością Grupy w tym regionie będzie zarządzał prof. dr Winfried Vahland (lat 58), który wcześniej był Prezesem Zarządu w Skodzie i który w momencie objęcia nowej funkcji stanie się członkiem Zarządu marki Volkswagen. Następcą prof. Vahlanda jako Prezesa Zarządu w Skodzie będzie Bernhard Maier (lat 55), który dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Porsche AG. Michael Horn (lat 52) pozostaje Prezesem i Dyrektorem Generalnym (CEO) Grupy Volkswagen w Ameryce.

Grupa Porsche z Bentley’em i Bugatti
Struktura zarządzania na poziomie Grupy będzie jeszcze bardziej zorientowana na modułowe platformy. Platformy te zawierają standardowe elementy konstrukcyjne dla każdego segmentu aut (samochody wolumenowe, premium, sportowe i dostawcze). W wyniku powyższego zostanie utworzona Grupa Porsche z Bentley’em i Bugatti dla modułowej platformy przeznaczonej dla samochodów sportowych z silnikiem umieszczonym centralnie. Strategia modułowych platform będzie jeszcze ściślej kontrolowana przez CEO Grupy – w celu realizacji tego zadania zostanie utworzony oddzielny dział. Grupa Audi z Lamborghini i Ducati pozostanie, tak samo jak holding samochodów ciężarowych oraz pion Energetyczny i pion Usług Finansowych. Każda z marek wolumenowych, czyli Volkswagen (z nadrzędną odpowiedzialnością za modułowe platformy przeznaczone dla samochodów z silnikiem umieszczonym poprzecznie) oraz SEAT i Skoda, będzie reprezentowana w Zarządzie Grupy przez jednego członka.

Nowe funkcje Grupy związane z efektywnością i obszarami zorientowanymi na przyszłość
Funkcje Grupy będą koncentrowały się bardziej na efektywności i obszarach zorientowanych na przyszłość; dlatego utworzone zostaną jednostki organizacyjne zajmujące się na przykład strategią w zakresie produktów Grupy, nowymi obszarami biznesowymi, współpracą i holdingami, działaniami związanymi z koncepcją connected car (samochodu podłączonego do Internetu), zarządzania emisją CO2. Według Hubera „nowe, silne funkcje Grupy, takie jak te odpowiedzialne za procesy standaryzacji i zharmonizowanej produkcji, stworzą podstawy efektywnego podejmowania decyzji. Będziemy działać szybciej i bardziej elastycznie.” Dodatkowo Główny Specjalista ds. Technologii będzie analizował i – jeśli okaże się to konieczne – wspólnie kierował rozwojem technicznym w całej Grupie z upoważnienia Zarządu Grupy.

Zmiany dotyczące marek i regionów
Jednocześnie istniejące podmioty, struktury i procesy zostaną usprawnione na poziomie Grupy, w szczególności poprzez wzmocnienie marek i odpowiedzialności na poziomie regionu. W tym celu marka Volkswagen wprowadzi strukturę zarządzania składającą się z 4 regionów, z których każdy będzie kierowany przez lokalnego CEO bezpośrednio podległego Prezesowi marki, Herbertowi Diessowi.

Usprawnienie Zarządu Grupy
Dział produkcji na poziomie Grupy, na którego czele stał dotychczas pełniący swoje obowiązki tymczasowo Thomas Ulbrich, zostanie rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym. Jest to jedna z konsekwencji przekazania odpowiedzialności markom i regionom. Berthold Huber skomentował to w następujący sposób: „W przyszłości marki i regiony będą także miały większą niezależność w zakresie produkcji. W związku z tym powinny także ponosić odpowiedzialność za te działania”.

Tymczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej podkreślił, że „kluczową kwestią jest to, że zmniejszamy stopień złożoności w Grupie. W ciągu ostatnich tygodni podjęliśmy już ważne kroki, takie jak rozdzielenie funkcji Grupy i marek”. Dodał, że wydarzenia z ostatnich kilku dni ujawniły konieczność pilnej realizacji tego projektu: „Nie będziemy tracić czasu. Nowy model zarządzania zostanie wdrożony na początku 2016 roku.” To da Zarządowi więcej możliwości w zakresie zajmowania się pilnymi kwestiami dotyczącymi strategii, rozwoju i kontroli Grupy.

Inne zmiany dotyczące Zarządu
Rada Nadzorcza przedłużyła o 5 lat umowę z Francisco Javierem Garcią Sanzem (lat 58), Członkiem Zarządu Volkswagen AG ds. Zaopatrzenia.

Christian Klingler (lat 47), Członek Zarządu Volkswagen AG ds. Sprzedaży i Marketingu i jednocześnie Członek Zarządu marki Volkswagen ds. Sprzedaży i Marketingu, opuszcza firmę ze skutkiem natychmiastowym w ramach długofalowych, planowych zmian strukturalnych oraz w wyniku różnic w podejściu do strategii biznesowej. Ta zmiana nie ma związku z ostatnimi wydarzeniami. Nowy CEO – Matthias Müller – będzie do odwołania tymczasowo zarządzał również Działem Sprzedaży na poziomie Grupy.

Jürgen Stackmann (lat 54), wcześniej Prezes marki SEAT, przejmie funkcję Christiana Klinglera jako Członek Zarządu marki Volkswagen. Na miejsce Stackmanna mianowano Lukę de Meo (lat 48), który jest obecnie Członkiem Zarządu Audi AG ds. Sprzedaży i Marketingu. Powyższe zmiany personalne wchodzą w życie 1 października 2015 r.