Aktualności

Renault inwestuje w prace nad ochroną środowiska

renault_71387_global_enGrupa Renault ponownie potwierdza swoje zaangażowanie w inwestycje mające na celu znalezienie rozwiązań przemysłowych ograniczających emisję zanieczyszczeń. Jako pierwszy spośród europejskich producentów samochodów, który masowo zainwestował w produkcję pojazdów w pełni elektrycznych, Grupa w ciągu 3 lat zredukowała ślad węglowy wszystkich swoich pojazdów o 10%.

Biorąc pod uwagę dane przedstawione na konferencji COP21 i niedawne szokujące wiadomości z branży motoryzacyjnej, Grupa postanowiła przyspieszyć pracę nad technologiami mającymi na celu ochronę środowiska.

W tym względzie uważa, że powołanie przez władze publiczne niezależnej komisji jest dobrą informacją dla francuskich producentów samochodów. Komisja zapewnia przejrzystość, do której mają prawo konsumenci:

1. Samochody Renault nie są wyposażone w fałszujące wyniki oprogramowanie lub systemy udające rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń.
2. Zostały one homologowane zgodnie z prawem.
3. Dla Renault istotny jest postęp w zakresie ograniczania emisji tlenków azotu (NOx) w warunkach rzeczywistego użytkowania.

Dział inżynieryjny Grupy w lipcu 2015 r. uruchomił program badawczy mający na celu usprawnienie rozwiązań ograniczających emisję NOx.

W ramach przyspieszonego harmonogramu prac inżynieryjnych i wdrożeniowych Renault ciągle doskonali wydajność, która przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia systemów EGR (recyrkulacja spalin). Celem tego programu, na który przeznaczono dodatkowy budżet w wysokości 50 milionów euro, jest znaczące ograniczenie rozbieżności pomiędzy emisjami rzeczywistymi a tymi ujętymi w normach.

Począwszy od lipca 2016 r. samochody opuszczające fabrykę będą sukcesywnie wyposażane w usprawniony system EGR.

Jednocześnie Renault – wspólnie z partnerem aliansu, Nissanem – ambitnie inwestuje w programy technologicznego rozwoju. Celem tych działań jest opracowanie na czas wejścia przyszłych norm Euro6d nowej generacji bardziej wydajnych i mniej zanieczyszczających silników. Program ten dysponuje pięcioletnim budżetem w wysokości 1,2 miliarda euro. Podjęto decyzję o jego przyspieszeniu.