Aktualności

Müller przedstawia kolejne plany koncernu Volkswagen

Audi A3 celebrates 20th anniversaryPrezes Zarządu Volkswagen AG, Matthias Müller, zapowiedział pięć najważniejszych kroków, jakie podejmie koncern. „Musimy myśleć o działaniach wykraczających poza aktualną sytuację, które stworzą przesłanki do tego, by Volkswagen nadal mógł z sukcesem się rozwijać”, powiedział Müller. Przedstawił pięciopunktowy plan działania, z którego pomocą zamierza zadbać o to, by również w przyszłości Volkswagen należał do grona najlepszych na świecie producentów aut. Müller stwierdził: „Volkswagen wyjdzie z bieżącej sytuacji mocniejszy niż był przedtem”. Zapowiedział także prezentację głównych założeń Strategii 2025 w przyszłym roku.

Prezes Zarządu oświadczył, że pomoc dla klientów, których aut dotyczy sprawa oprogramowania silników Diesla, ma dla niego najwyższe znaczenie. „Nasi klienci stoją w centrum wszystkich działań, jakie podejmuje 600.000 naszych pracowników na całym świecie”, powiedział Müller. Volkswagen pracuje intensywnie nad skutecznymi rozwiązaniami technicznymi. Ich wdrażanie rozpocznie się w porozumieniu z Federalnym Urzędem ds. Ruchu Drogowego (KBA) w styczniu 2016 roku.

Drugą ważną sprawą jest konsekwentna kontynuacja i zakończenie śledztwa wyjaśniającego wszelkie wydarzenia, które doprowadziły do aktualnej sytuacji. „Musimy poznać prawdę i wyciągnąć z niej wnioski”, oświadczył Müller. Volkswagen bardzo starannie analizuje te wydarzenia. Dlatego dodatkowo do już podjętych kroków zdecydowano o zaangażowaniu firmy audytorskiej Deloitte. Odpowiedzialni za całą sprawę muszą, według Müllera, liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Trzecim ważnym zagadnieniem jest stworzenie nowych struktur w koncernie Volkswagen. „Ich istotą jest to, że w przyszłości koncern będzie zarządzany mniej centralnie”, stwierdził Müller. Marki i regiony uzyskają większą samodzielność. Zarząd będzie dbał między innymi o strategie wykraczające poza ramy poszczególnych marek, o wykorzystanie synergii oraz o efektywne zastosowanie zasobów całej grupy. „Dokładnie przyjrzymy się aktualnej gamie ponad 300 modeli. Skrupulatnie sprawdzimy rentowność każdego z nich”.

Matthias Müller, jako czwarty priorytet wymienił wprowadzenie nowej kultury zarządzania koncernem. Dążenie do perfekcji, zaangażowanie załogi oraz społeczna odpowiedzialność koncernu muszą zostać zachowane. Ale potrzebne są zmiany w sposobie komunikacji oraz postępowania w przypadku wystąpienia błędów: „Potrzebna jest nam kultura otwartości i współpracy”. Müller zażądał większej odwagi w stosunkach wewnętrznych, większej kreatywności i przedsiębiorczości.

Piątą sprawą o priorytetowym znaczeniu jest zapowiedziane przez Müllera przejście ze Strategii 2018 na Strategię 2025. „Wielu spoza koncernu, ale także niektórzy z nas nie zrozumieli, że w wypadku Strategii 2018 chodzi o znacznie więcej niż o liczbę wyprodukowanych samochodów. Wiele podporządkowano zasadzie „wyżej, szybciej, dalej”, uczyniono tak zwłaszcza z zyskownością”. Ale nie chodzi o to, żeby wyprodukować o 100.000 samochodów więcej lub mniej niż nasi konkurenci. Chodzi o jakościowy wzrost, stwierdził Müller. W najbliższych miesiącach będą trwały prace nad założeniami „Strategii 2025”, którą koncern przedstawi w połowie przyszłego roku.