Motoryzacja to nasza pasja

Blog motoryzacyjny moto-przestrzen.pl | Testy samochodów, nowości, opinie

Aktualności

Oświadczenie Grupy PSA

GroupeW ramach trwającego postępowania prowadzonego w sprawie emisji szkodliwych substancji w sektorze motoryzacyjnym, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji ds. konkurencji, konsumentów i walki z nadużyciami francuskiego Ministerstwa Gospodarki (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) złożyli wczoraj wizytę w Grupie PSA w celu zabezpieczenia materiałów.

Grupa PSA ponownie potwierdza, że we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, jej samochody są zgodne pod względem emisji spalin z obowiązującymi przepisami. Grupa jest głęboko przekonana o skuteczności swoich technologii i w pełni współpracuje z władzami.

Ponadto Grupa PSA przypomina o wysokiej skuteczności działania systemu oczyszczania spalin BlueHDi, który obejmuje system SRC (Selective Catalytic Reduction) zainstalowany przed filtrem cząstek stałych (FAP), co pozwala na eliminację tlenków azotu (NOx) emitowanych przez silniki wysokoprężne. Technologia ta była wprowadzana od końca 2013 roku we wszystkich silnikach wysokoprężnych Euro6 naszej Grupy.

Działania Grupy PSA prowadzone są w sposób przejrzysty w stosunku do klientów. Wyrazem tej przejrzystości jest między innymi podanie wyników zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacji, potwierdzonych audytem renomowanej firmy Bureau Veritas. Pomiar zużycia odbył się w oparciu o protokół testów opracowany wraz z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Environment (T&E) i stowarzyszeniem France Nature Environnement (FNE).