Aktualności

Oświadczenie i inicjatywa Grupy PSA

p15061003PSA Peugeot Citroën potwierdza, że samochody Grupy są zgodne z przepisami w zakresie emisji zanieczyszczeń i podejmuje inicjatywę opublikowania zużycia paliwa swoich modeli w warunkach użytkowania przez klientów we współpracy z niezależnym instytutem.

Liczne, ostatnio opublikowane artykuły poświęcone kontroli czystości spalin podkreślają znaczenie procesu badania zgodności z obowiązującymi przepisami i prawidłowego jego przeprowadzenia. W związku z powyższym Prezes Zarządu PSA Peugeot Citroën zlecił swoim zespołom inżynierów przeprowadzenie odpowiednich działań weryfikacyjnych w tym zakresie i zaproponowanie stosownych usprawnień.

Grupa przeprowadziła dogłębną analizę swojej sytuacji w zakresie emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa.
Jeśli chodzi o emisje zanieczyszczeń, PSA potwierdza, że samochody Grupy nigdy nie były wyposażone w oprogramowanie lub system pozwalający na wykrycie przeprowadzanego testu zgodności z przepisami i aktywujący układ usuwania zanieczyszczeń, w tym tlenków azotu (NOx), który nie działałby podczas użytkowania przez klienta. Grupa PSA pragnie przypomnieć, że produkowane przez nią samochody są zgodne z przepisami oraz że w 2014 roku sprawdzonych zostało losowo na liniach montażowych 4300 egzemplarzy pod kątem zgodności produkcji w zakresie homologacji.

PSA Peugeot Citroën jest pierwszym producentem, który powszechnie wprowadził technologię SCR (Selective Catalytic Reduction) „Blue HDi” we wszystkich swoich samochodach osobowych z silnikami wysokoprężnymi Euro 6. System oczyszczania spalin SCR, objęty około stoma patentami PSA, jest uznawany w licznych publikacjach za najbardziej efektywną technologię usuwania NOx1. Zdobyte doświadczenie oraz poświęcone tej technologii, już zrealizowane inwestycje stawiają Grupę PSA na dobrej drodze do osiągnięcia zgodności z przyszłą normą WLTP, która wejdzie w życie w 2017 roku. W tym samym duchu, PSA Peugeot Citroën wynalazł filtr cząstek stałych na 11 lat przed wejściem w życie normy Euro 5 w styczniu 2011, która narzuciła jego stosowanie wszystkim producentom samochodów. Tytułem przypomnienia: w pierwszej połowie 2015 roku sprzedaż samochodów osobowych Grupy PSA z silnikami wysokoprężnymi wyniosła 60,3% całkowitej sprzedaży PSA na terenie Europy i 41,9% w krajach pozaeuropejskich.

Jeśli chodzi o zużycie paliwa, PSA pragnie przypomnieć, iż zajmuje pozycję lidera w tym zakresie, zdobytą dzięki zastosowaniu w modelach Grupy szeregu najnowszych technologii (silnik benzynowy EB PureTech, ogłoszony silnikiem roku 2015 w swojej klasie, technologia Blue HDi, automatyczne skrzynie biegów o wysokiej sprawności, lżejsze platformy konstrukcyjne, …). Aktualnie obowiązujący test (NEDC)2 z roku 1992 został uznany za mało reprezentatywny dla rzeczywistego sposobu użytkowania aut przez klientów. Podobnie jak każdy inny test laboratoryjny, był on przedmiotem szeregu optymalizacji, również w PSA, znanych instancjom nadzorczym, ale krytykowanych przez niezależne, zewnętrzne instytucje i przez obserwatorów. Powyższe optymalizacje, w tym niezerowy bilans elektryczny (poziom naładowania akumulatora, obciążenie alternatora, itd.), nie będą już akceptowane w przyszłym teście (WLTP3) będącym aktualnie przedmiotem dyskusji na szczeblu europejskim. PSA pragnie przypomnieć, że w pełni popiera wprowadzenie już w 2017 roku powyższej nowej normy (WLTP i RDE4), bardziej reprezentatywnej dla rzeczywistych warunków użytkowania pojazdów.

1 Źródło: The International Council on Clean Transport – Raport – wrzesień 2015.
2 New European Driving Cycle – nowy cykl europejski jezdny.
3 Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – nowe testy WLTP dla pojazdów lekkich.

W trosce o zachowanie zaufania klientów, Grupa PSA Peugeot Citroën podjęła decyzję:
o jak najszybszym opublikowaniu, pod kontrolą niezależnej, zewnętrznej instytucji, danych na temat zużycia paliwa w najważniejszych swoich modelach w warunkach użytkowania przez klientów;

o przyjęciu rozwiązań technicznych pozwalających na spełnienie z wyprzedzeniem przyszłej procedury testów WLTP, zaczynając od zerowego bilansu elektrycznego w przypadku każdej homologacji nowego modelu / silnika.