Motoryzacja to nasza pasja

Blog motoryzacyjny moto-przestrzen.pl | Testy samochodów, nowości, opinie

Aktualności

Niecodzienne wyzwanie Nissana LEAF

Uruchomiony niedawno największy na świecie wyspiarski program współużytkowania samochodów elektrycznych oparty jest na pojazdach marki Nissan. Bazę 65 Nissanów LEAF ulokowano na Terschelling, jednej z holenderskich Wysp Fryzyjskich. W celu zaspokojenia spodziewanego popytu ze strony mieszkańców i turystów planuje się już zwiększenie floty pojazdów do 100 egzemplarzy.

Inicjatorem unikatowego projektu jest lokalny operator Schylge-E-Auto, który nawiązał współpracę z władzami prowincji Fryzja i holenderskich Wysp Fryzyjskich oraz radą okręgu Terschelling. To najnowsze przedsięwzięcie w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu zrównoważonego rozwoju regionu Morza Wattowego, realizowanego od 2007 r.

Celem nowego projektu jest zachowanie czystości i piękna Terschelling przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej mobilności mieszkańcom wysypy i turystom. Jest to także pierwszy przypadek udostępnienia całej populacji wyspy floty pojazdów elektrycznych do wspólnego korzystania. Każdy mieszkaniec Terschelling może przystąpić do programu poprzez pobranie specjalnej aplikacji i złożenie wniosku o kartę użytkownika. Karta i aplikacja służą do uzyskiwania dostępu do pojazdu i monitorowania jego wykorzystania. Koszt wypożyczenia samochodu w tym systemie ustalono na 0,19 EUR za minutę (bez VAT). Dla zwiększenia wygody użytkowników na całej wyspie zainstalowano dodatkowe stacje ładowania.

Pierwszeństwo mają mieszkańcy wyspy, ale z Nissanów LEAF mogą korzystać także turyści. W zależności od dostępności pojazdów można je wypożyczać za pośrednictwem operatora promowego Rederij Doeksen obsługującego Terschelling. Po zwiększeniu puli pojazdów do 100 egzemplarzy Nissany LEAF powinny być dostępne dla każdego, kto w przyjaznym dla środowiska komforcie chciałby podziwiać naturalne piękno wyspy.

Mimo niewielkiej powierzchni Terschelling (88 kilometrów kwadratowych) i tylko jednej, 15-kilometrowej głównej drogi 4800 mieszkańców wyspy posiada obecnie około 2000 samochodów osobowych. Każdy z nich jest użytkowany średnio przez zaledwie 30 godzin w roku. Hans Werner z Schylge-E-Auto wyjaśnia: „To oznacza, że współużytkowanie Nissanów LEAF w cenie 19 centów za minutę jest znacznie tańsze niż eksploatacja własnego samochodu. Z przeprowadzonej ankiety wynika także, że 17% właścicieli samochodów z Terschelling byłoby gotowych zrezygnować z własnego auta. Odpowiada to liczbie około 340 samochodów„.

Schylge-E-Auto spodziewa się, że łączne przebiegi bezemisyjnych Nissanów LEAF wyniosą 110 000 kilometrów rocznie. Stanowiłoby to 10% łącznego dystansu pokonywanego przez mieszkańców wyspy w skali roku i oznaczało ograniczenie ilości zużywanego paliwa o około 15%.

Pani Tineke Schokker, reprezentująca władze prowincji Fryzja, w dniu 31 października oficjalnie uruchomiła projekt współużytkowania samochodów.