Aktualności

Niecodzienne wyzwanie Nissana LEAF

Uruchomiony niedawno największy na świecie wyspiarski program współużytkowania samochodów elektrycznych oparty jest na pojazdach marki Nissan. Bazę 65 Nissanów LEAF ulokowano na Terschelling, jednej z holenderskich Wysp Fryzyjskich. W celu zaspokojenia spodziewanego popytu ze strony mieszkańców i turystów planuje się już zwiększenie floty pojazdów do 100 egzemplarzy.

Inicjatorem unikatowego projektu jest lokalny operator Schylge-E-Auto, który nawiązał współpracę z władzami prowincji Fryzja i holenderskich Wysp Fryzyjskich oraz radą okręgu Terschelling. To najnowsze przedsięwzięcie w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu zrównoważonego rozwoju regionu Morza Wattowego, realizowanego od 2007 r.

Celem nowego projektu jest zachowanie czystości i piękna Terschelling przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej mobilności mieszkańcom wysypy i turystom. Jest to także pierwszy przypadek udostępnienia całej populacji wyspy floty pojazdów elektrycznych do wspólnego korzystania. Każdy mieszkaniec Terschelling może przystąpić do programu poprzez pobranie specjalnej aplikacji i złożenie wniosku o kartę użytkownika. Karta i aplikacja służą do uzyskiwania dostępu do pojazdu i monitorowania jego wykorzystania. Koszt wypożyczenia samochodu w tym systemie ustalono na 0,19 EUR za minutę (bez VAT). Dla zwiększenia wygody użytkowników na całej wyspie zainstalowano dodatkowe stacje ładowania.

Pierwszeństwo mają mieszkańcy wyspy, ale z Nissanów LEAF mogą korzystać także turyści. W zależności od dostępności pojazdów można je wypożyczać za pośrednictwem operatora promowego Rederij Doeksen obsługującego Terschelling. Po zwiększeniu puli pojazdów do 100 egzemplarzy Nissany LEAF powinny być dostępne dla każdego, kto w przyjaznym dla środowiska komforcie chciałby podziwiać naturalne piękno wyspy.

Mimo niewielkiej powierzchni Terschelling (88 kilometrów kwadratowych) i tylko jednej, 15-kilometrowej głównej drogi 4800 mieszkańców wyspy posiada obecnie około 2000 samochodów osobowych. Każdy z nich jest użytkowany średnio przez zaledwie 30 godzin w roku. Hans Werner z Schylge-E-Auto wyjaśnia: „To oznacza, że współużytkowanie Nissanów LEAF w cenie 19 centów za minutę jest znacznie tańsze niż eksploatacja własnego samochodu. Z przeprowadzonej ankiety wynika także, że 17% właścicieli samochodów z Terschelling byłoby gotowych zrezygnować z własnego auta. Odpowiada to liczbie około 340 samochodów„.

Schylge-E-Auto spodziewa się, że łączne przebiegi bezemisyjnych Nissanów LEAF wyniosą 110 000 kilometrów rocznie. Stanowiłoby to 10% łącznego dystansu pokonywanego przez mieszkańców wyspy w skali roku i oznaczało ograniczenie ilości zużywanego paliwa o około 15%.

Pani Tineke Schokker, reprezentująca władze prowincji Fryzja, w dniu 31 października oficjalnie uruchomiła projekt współużytkowania samochodów.