Aktualności

Oświadczenie prezydium rady nadzorczej Volkswagen AG

Der neue Volkswagen Tiguan R-LinePrezydium rady nadzorczej Volkswagen AG obradowało w środę, 23.09.2015 r., na posiedzeniu w sprawie wydarzeń związanych z manipulacją danymi dot. spalin w silnikach Diesla i podjęło następujące ustalenia:

1. Prezydium z głębokim smutkiem przyjmuje do wiadomości zaistniałe zdarzenia. Jego członkowie są świadomi nie tylko szkód finansowych jakie się z nimi wiążą, lecz przede wszystkim utraty zaufania wielu klientów na całym świecie.

2. Członkowie prezydium są zgodni, że wszystkie zdarzenia muszą zostać wyjaśnione w sposób zdecydowany i zadbają o to, aby osoby odpowiedzialne za błędy zostały ukarane. Członkowie prezydium są jednocześnie zdeterminowani do wprowadzenia koncernu na nową, wiarygodną drogę.

3. Członkowie prezydium przyjęli z wielkim zrozumieniem propozycję prezesa zarządu, profesora doktora Martina Winterkorna, ustąpienia ze stanowiska i zakończenia jego umowy o pracę. Członkowie prezydium stwierdzają, że pan prof. Winterkorn nie wiedział o manipulowaniu wynikami badań. Jego gotowość do poniesienia odpowiedzialności, a tym samym wysłanie wyraźnego sygnału do przedsiębiorstwa i opinii publicznej, zostały przyjęte przez prezydium z największym szacunkiem.

Pan prof. Winterkorn ma nieocenione zasługi dla Volkswagena. Z jego nazwiskiem wiąże się awans przedsiębiorstwa do rangi koncernu o globalnym znaczeniu. Członkowie prezydium dziękują panu prof. Winterkornowi za jego wybitną pracę w minionych dziesięcioleciach oraz za gotowość do poniesienia odpowiedzialności za obecną krytyczna sytuację. Taka postawa może być tylko przykładem.

4. Propozycje dotyczące objęcia stanowisk przez nowe osoby zostaną przedstawione podczas posiedzenia rady nadzorczej w najbliższy piątek.

5. Członkowie prezydium oczekują w najbliższych dniach dalszych konsekwencji personalnych. W koncernie bardzo aktywnie toczy się śledztwo. Wszyscy winni wydarzeń, które wyrządziły Volkswagenowi tę ogromną szkodę, zostaną z pełną konsekwencją pociągnięci do odpowiedzialności.

6. Członkowie prezydium postanowili, ze przedsiębiorstwo dobrowolnie złoży doniesienie do prokuratury w Brunszwiku. Zdaniem prezydium doszło do nieprawidłowości, które mogą mieć znaczenie także z punktu widzenia prawa karnego. Dochodzenie prokuratury będzie w każdej formie wspierane przez koncern Volkswagen.

7. Członkowie prezydium proponują radzie nadzorczej Volkswagen AG powołanie specjalnej komisji, pod której kierownictwem prowadzone byłyby dalsze wyjaśnienia oraz przygotowania do wyciągnięcia koniecznych konsekwencji. Komisja specjalna współpracowałaby w tej sprawie z zewnętrznymi doradcami. Bliższe szczegóły na ten temat powinny zostać rozstrzygnięte na piątkowym posiedzeniu rady nadzorczej.

8. Członkowie prezydium zdają sobie sprawę, że przezwyciężenie zaistniałego kryzysu zaufania jest zadaniem wymagającym wiele czasu, konsekwencji oraz cierpliwości.

9. Członkowie prezydium wraz z pracownikami oraz zarządem podejmą się tego zadania z pełnym zaangażowaniem. Volkswagen jest wspaniałym przedsiębiorstwem, zbudowanym na pracy setek tysięcy ludzi. Uważamy, że przywrócenie mu pełnego zaufania klientów jest naszym zadaniem.