Motoryzacja to nasza pasja

Blog motoryzacyjny moto-przestrzen.pl | Testy samochodów, nowości, opinie

Aktualności

Airbus i Renault nawiązują współpracę w zakresie rozwoju napędów elektrycznych

Airbus i Grupa Renault, światowi liderzy w branży lotniczej i motoryzacyjnej, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w celu rozwijania wspólnych technologii i wzmacniania efektu synergii oraz zaspokojenia potrzeb obu firm w zakresie elektryfikacji poprzez udoskonalenie ich oferty produktowej. Współpraca partnerska pozwoli Airbusowi dopracować technologie związane z przyszłymi samolotami hybrydowo-elektrycznymi.

W ramach współpracy zespoły konstruktorów Airbusa i Grupy Renault połączą swoje siły w celu rozwijania technologii związanych z magazynowaniem energii, które w obecnej chwili pozostaje jedną z głównych przeszkód na drodze do stworzenia pojazdów elektrycznych dalekiego zasięgu. Współpraca ta będzie skupiać się w szczególności na blokach technologicznych związanych z optymalizacją zarządzania energią i zmniejszaniem masy akumulatorów oraz analizowaniu najlepszych opcji, które do 2030 r. pozwoliłyby podwoić gęstość energii w akumulatorach poprzez przejście od obecnych ogniw chemicznych (zaawansowanych akumulatorów litowo-jonowych) do rozwiązań ze stałym elektrolitem (akumulatorów półprzewodnikowych).

Wspólne prace obejmą również pełny cykl życia przyszłych akumulatorów, od produkcji po możliwości recyklingu, w celu przygotowania się z wyprzedzeniem do ich wdrożenia do produkcji z jednoczesną oceną wielkości śladu węglowego na przestrzeni ich całego cyklu życia.

Po raz pierwszy dwóch europejskich liderów reprezentujących dwie różne branże będzie dzielić się swoim technicznym know-how, by kształtować przyszłość samolotów z napędem hybrydowo-elektrycznym. Przemysł lotniczy, podobnie jak przemysł motoryzacyjny, to niezwykle wymagająca dziedzina, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i zużycia energii. Nasze 10-letnie doświadczenie w budowaniu łańcucha wartości pojazdów elektrycznych, zdobyte w ramach Grupy Renault, pozwala nam wykorzystać najlepsze praktyki w tej dziedzinie i fachową wiedzę na temat skuteczności systemów zarządzania akumulatorami. Kierując się tą samą ideą wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i działania na rzecz zmniejszania śladu węglowego, zespoły konstruktorów Grupy Renault i Airbusa będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w celu ujednolicenia przekrojowych technologii, które umożliwią zarówno eksploatację samolotów z napędem hybrydowym, jak i rozwój pojazdów jutra – oświadczył Gilles Le Borgne, dyrektor ds. inżynierii Grupy Renault.

Międzybranżowa współpraca partnerska z Grupą Renault pomoże nam w opracowaniu akumulatorów nowej generacji w ramach strategii elektryfikacji Airbusa – powiedziała Sabine Klauke, dyrektor ds. inżynierii Airbusa. – Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. jest wyjątkowym wyzwaniem, które wymaga międzybranżowej współpracy już od teraz. Połączenie doświadczenia Grupy Renault w zakresie pojazdów elektrycznych z naszymi własnymi osiągnięciami w lotach samolotów demonstracyjnych z napędem elektrycznym pozwoli nam przyspieszyć opracowanie przełomowych technologii potrzebnych w projektowaniu konstrukcji samolotów hybrydowych w latach 2030 i późniejszych. Współpraca ta ułatwi również opracowywanie wspólnych norm technicznych i regulacyjnych na potrzeby bezemisyjnej mobilności, niezbędnych do osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Trendy technologiczne zmierzają w tym samym kierunku. Współpraca Airbusa i Grupy Renault w zakresie elektryfikacji odegra znaczącą rolę w zmianie krajobrazu rynku transportowego i skutecznie się przyczyni do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 roku zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i lotniczym.